پرده پانچی کیندا مدل 1507

مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰ [۱۵+ مدل جذاب]

قیمت مدل پردهای جدید پذیرایی 2020

مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 یک طرفه

پردهای جدید

مدل پردهای جدید پذیرایی 2020

مدل پردهای جدید

پردهای ساده و شیک پذیرایی

مدل پردهای پانچ جدید پذیرایی 2020

حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020

شیک مدل پردهای جدید پذیرایی 2020

دکوراسیون مدل پردهای جدید پذیرایی 2020

 • رنگ پردهای جدید
 • قاب پردهای جدید پذیرایی
 • پردهای ساده و شیک پذیرایی جدید ۲۰۲۱
 • مدل جدید پردهای ساده و شیک پذیرایی
 • پردهای جدید پذیرایی 2020
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب 2020
 • عکس مدل پردهای جدید پذیرایی پانچ
 • آخرین مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • پردهای جدید پذیرایی
 • مدلهای جدید پردهای سلطنتی 2020
 • پردهای شیک پذیرایی
 • مدل والان پرده۲۰۲۰
 • پردهای مدل جدید
 • پرده جدید
 • سلطنتی مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • مدل جدید پردهای جدید پذیرایی 2020
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2021
 • انواع پردهای جدید پذیرایی
 • پارچه پردهای جدید
 • مدل پردهای ساده پذیرایی
 • پرده ۲۰۲۰
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 اینستاگرام
 • آتاق خواب حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • مدل پرده ساده پذیرایی
 • مدل پردهای ساده حریر دورنگ
 • پرده جدید ۲۰۲۲
 • جدیدترین پارچه های پردهای
 • پرده پذیرایی ساده
 • قیمت پردهای جدید پذیرایی
 • پرده شیک برای پذیرایی
 • مدل والان مخمل یک طرفه
 • مدلهای جدیدپرده
 • مدل پردهای جدید پذیرایی ساده
 • مدل پردهای جدید پذیرایی
 • پردهای
 • شیک حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • طرح پردهای جدید پذیرایی
 • عکس مدل پردهای جدید پذیرایی
 • مدل پرده ۲۰۲۰
 • مدل والان پانچ یک طرفه
 • قیمت مدل پردهای جدید پذیرایی 2021
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب ۲۰۲۰
 • پردهای ساده و شیک پذیرایی جدید
 • انواع پردهای جدید پذیرایی ساده
 • والان مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • جدیدترین پردهای پذیرایی 2020
 • عکس پردهای جدید پذیرایی
 • مدل پرده جدید
 • مدل جدید پردهای پذیرایی
 • پردهای مدل جدید پذیرایی
 • جديدترين مدل پردهای ساده و شیک پذیرایی
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 ساده و جدید و شیک
 • پرده پذیرایی جدید
 • مدل پردهای جدید اتاق پذیرایی
 • پردهای پذیرایی
 • مدل پردهای حریر جدید پذیرایی 2020
 • مدل پردهای جدید پذیرایی مخمل
 • مدل پردهای فانتزی اتاق خواب
 • جدیدترین مدل پردهای پذیرایی
 • پرده جدید امسال
 • پردهای ساده و شیک
 • مدل پرده
 • کتیبه جدید ۲۰۲۰
 • مدل پردهای جدید ساده
 • مدل پردهای ساده حریر
 • مدل پردهای جدید پذیرایی ساده حریر
 • طرح پردهای جدید
 • پرده جدید پذیرایی
 • مدل پردهای سلطنتی جدید پذیرایی 2020
 • حریر مدل پردهای جدید آشپزخانه 2020
 • پرده مدل جدید
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 قیمت
 • جدیدترین مدل های پرده۲۰۲۰
 • مدل پردهای ساده
 • مدل پردهای جدید آشپزخانه 2020
 • پردهای ساده و شیک پذیرایی یک طرفه
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2018
 • حریر مدل پردهای جدید اتاق خواب 2020
 • مدل های پرده
 • مدل پارچه پردهای جدید
 • مدل جدید پرده
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 اینستاگرام
 • انواع پردهای جدید
 • مدلهای پردهای جدید پذیرایی
 • زیباترین مدل پردهای جدید پذیرایی
 • مدل پرده جدید پذیرایی
 • پردهای فانتزی
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021
 • قیمت پردهای جدید پذیرایی 2020
 • پرده تورجدید
 • پرده های جدید
 • مدل پردهای تور جدید پذیرایی 2020
 • انواع مدل پردهای جدید پذیرایی ساده
 • عکس مدل پردهای جدید پذیرایی ساده
 • مدل والان توری جدید
 • مدل جدیدپرده پذیرایی
 • مدل پردهای جدید یک طرفه
 • بهترین مدل پردهای جدید
 • مدل پرده۲۰۲۰
 • جدیدترین پردهای پذیرایی
 • پرده های جدید پذیرایی
 • جدیدترین مدل پردهای گیپور
 • مدلهای جدید پردهای سلطنتی
 • مدل پردهای ساده توری
 • مدل پردهای جدید پذیرایی ساده حریر۲۰۲۱
 • حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 یک طرفه
 • قیمت حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • مدل جدید پرده پذیرایی
 • جدید ترین مدل پرده
 • مدل پرده های جدید
 • جدیدترین مدل والان پذیرایی
 • مدل پردهای لاکچری
 • مدل والان جدید پذیرایی
 • جدیدترین مدل کتیبه پذیرایی
 • مدل والان یک طرفه
 • پردهای ساده و شیک اتاق خواب دخترانه
 • آتاق خواب مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • پانچ پذیرایی مدل پردهای جدید۲۰۲۱
 • پردهای جدید پذیرایی ایرانی
 • مدلهای جدید پردهای پذیرایی
 • پردهای شیک پذیرایی جدید
 • مدلهای پردهای جدید
 • جدیدترین پارچه پردهای پذیرایی
 • مدل های پردهای جدید
 • جدیدترین مدل پرده پذیرایی
 • مدل کتیبه جدید پذیرایی
 • قیمت پردهای ساده و شیک پذیرایی
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب 2020 دخترانه
 • مدل پرده ساده برای پذیرایی
 • مدل والان جدید
 • پرده پانچی مدرن
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2019
 • نمونه پرده
 • پرده پذیرایی
 • پرده
 • حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 ساده و جدید و شیک
 • مدل پرده جدید پزیرایی
 • پارچه پرده ای جدید
 • مدل جدیدترین پردها پذیرایی
 • والان جدید پذیرایی
 • جدیدترین دکوراسیون پذیرایی ۲۰۲۰
 • مدل پرده پذیرایی جدید
 • مدلهای جدید پرده
 • دیزاین پردهای جدید
 • مدل های جدید پرده
 • پرده پانچی پذیرایی
 • مدل پذیرایی
 • مدل پردهای جدید آشپزخانه 2021
 • مدل پردهای فانتزی
 • پارچه پردهای تور جدید
 • پرده پذیرایی شیک
 • جديدترين مدل مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • جدیدترین مدل پرده پزیرایی
 • حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 قیمت
 • مدل پرده‌جدید
 • پرده جدید برای پذیرایی
 • انواع مدل پردهای جدید پذیرایی
 • مدلهای جدید پرده پذیرایی
 • پرده پذیرایی اسپرت
 • پردهای مدل جدید ایرانی
 • مدل های جدید پردهای پذیرایی
 • مدل جدید پرده پزیرایی
 • مدل پرده 2020
 • مدل پرده های جدید پذیرایی
 • پرده اسپرت پذیرایی
 • پردهای ساده
 • عکس مدل پردهای جدید پذیرایی سلطنتی
 • پرده حدید
 • انواع مدل پردهای جدید
 • جدیدترین مدل پذیرایی
 • پرده های مدل جدید
 • مدل پرده ۲۰۲۲
 • مدل پردهای
 • پرده سالن جدید
 • مدل جدیدپرده
 • مدل والان مخمل جدید
 • مدل پردهای گیپور
 • مدل پرده پذیرایی
 • انواع مدل های پردهای پذیرایی
 • مدل والان برای پنجره کوچک
 • انواع مدل پردهای جدید آشپزخانه
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب
 • پرده ساده و شیک پذیرایی
 • پرده سلطنتی شیک
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2019 ساده و جدید و شیک
 • مدل والان ساده
 • آتاق خواب شیک حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • بهترین مدل پردهای جدید پذیرایی
 • دکوراسیون مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 یک طرفه
 • پردهای ساده و شیک پذیرایی 2020
 • مدل پرده جدید برای پذیرایی
 • پرده شیک
 • مدل های پردهای پذیرایی جدید
 • مدل پردهای حریر ساده پذیرایی
 • پرده ساده برای پذیرایی
 • پردهای پذیرایی جدید
 • جدیدترین مدل پرده سالن
 • مدل پرده برای سالن
 • مدل پرده مخمل جدید
 • مدل پرده پذیرایی ساده
 • مودل پرده جدید
 • پرده جدید پزیرایی
 • پردهای مدل جدید ساده
 • آخرین مدل پردهای جدید پذیرایی
 • جدیدترین پارچه پرده
 • مدل پرده برای پذیرایی
 • مدل پرده پذیرای
 • مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۲
 • مدلهای پردهای پذیرایی
 • پرده جدید پزیرای
 • انواع پرده جدید پذیرایی
 • جدیدترین مدل پردهای مدرن
 • عکس پردهای حریر
 • مدل پرده حریر برای پذیرایی
 • مدل پرده های پذیرایی
 • مدل پرده پذیرائی
 • والان پانچی
 • پرده پذیرایی مدل پردهای ساده حریر
 • پرده ساده
 • پرده مدل دار
 • پردهای مدرن
 • تصاویر پردهای جدید
 • جدیدترین پردهای سال
 • شیک ترین پردهای جدید
 • طرح پرده پذیرایی
 • عکس پردهای ساده و شیک
 • عکسهای پردهای جدید
 • مدل جدید والان پذیرایی
 • مدل در پذیرایی
 • مدل های جدید پردهای ساده و شیک پذیرایی
 • مدل های پردهای پذیرایی
 • مدل پرده حریر جدید
 • مدل پرده شیک جدید
 • پانچی عکس مدل پردهای جدید پذیرایی پانچ
 • پرده ساده پذیرایی
 • پرده های جدید امسال
 • پرده‌جدید
 • حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020 اینستاگرام
 • پانچ پذیرایی مدل پردهای جدید
 • بهترین پردهای پذیرایی
 • جدیدترین مدل پردهای پانچ پذیرایی
 • جدیدترین مدلهای پردهای پذیرایی
 • شیک مدل پردهای جدید آشپزخانه 2020
 • جدیدترین پردهای پذیرایی۲۰۲۱
 • مدل پرده پانچ پذیرایی
 • مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲
 • پرده پذیرایی۲۰۲۲
 • جدیدترین مدل پردهای پذیرایی۲۰۲۱
 • جدیدترین والان پذیرایی
 • مدل پرده اسپرت
 • پرده حریردورنگ
 • جدیدترین پارچه پردهای
 • مدل پرده سالن
 • پرده پذیرایی مدل جدید
 • پردهای ساده و شیک پذیرایی دیجی کالا
 • شیک مدل پردهای جدید پذیرایی 2021
 • مدل های پرده جدید
 • مدل پردهای جدید پذیرایی ساده 2017
 • پرده لاکچری
 • پرده پذیرایی ۲۰۲۲
 • جدید ترین پردهای ۲۰۲۱
 • جدیدترین مدل پرده۱۴۰۰
 • خرید پردهای جدید پذیرایی
 • پرده جدید سالن
 • جدیدترین مدل پرده
 • مدل پرده پذیرایی ۱۴۰۰
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2022
 • قاب پردهای جدید پذیرایی دیجی کالا
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب ۲۰۲۱
 • مدل پردهای گیپور سفید
 • قیمت پارچه مخمل کالیفرنیا دیجی کالا
 • بهترین مدل پرده
 • مدل پردهای ساده حریر آشپزخانه
 • مدل والان مخمل پانچ
 • انواع مدل پردهای جدید اتاق خواب
 • مدل پردهای جدید پذیرایی ساده 2018
 • پردهای ساده و شیک اتاق خواب
 • مدل پردهای جدید آشپزخانه
 • مدل پردهای ساده حریر اتاق خواب
 • پردهای ساده و شیک اتاق خواب پسرانه
 • مبل سلطنتی جدید ۲۰۲۰
 • مدل پرده ترک
 • پرده برای پنجره کوچک
 • پرده پنجره پذیرایی
 • پرده پذیرایی مدرن
 • مدل پرده تور ساده
 • پرده های ساده و شیک
 • انواع مدل والان
 • پرده والن دار
 • مدل پرده ساده و شیک
 • پرده حریر دو رنگ
 • پردهای ساده و شیک اتاق خواب کودک
 • پرده پانچ پذیرایی

جدیدترین کالکشنهای سال با جنسهای متفاوتی از پارچه از جمله حریر، تور، ابریمشی، مخمل ، کتان و نخی در خدمت هستیم.

پرده پانچی کیندا مدل ۱۵۰۷

پرده پانچی کیندا مدل 1507

مشخصات

 • ابعاد
  ۱۳۵×۰٫۱ سانتی‌متر
 • ابعاد بسته‌بندی
  ۴۰ × ۴۰ × ۱۰ سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی
  ۲۰۰۰ گرم
 • تعدادتکه
  یک جفت عدد
 • جنس پرده
  کتان
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت نظافت آسان
 • ساختار پرده
  ساده
پرده مدل SA-629 سایز ۲۹۰×۱۴۰ سانتی متر
پرده مدل SA-629 سایز 290x140 سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد
  ۱۴۰×۰٫۱×۲۹۰ سانتی‌متر
 • ابعاد بسته‌بندی
  ۵۰x40x8 سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی
  ۳۰۰۰ گرم
 • تعدادتکه
  ۲ عدد
 • جنس پرده
  هازان
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت نظافت آسان
 • ساختار پرده
  ساده
پرده نیروانا مدل pl1089 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر
پرده نیروانا مدل pl1089 سایز 280 × 140 سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد
  ۲۸۰×۱۴۰ سانتی‌متر
 • تعدادتکه
  ۲ عدد
 • جنس پرده
  هازان
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت نظافت آسان
 • ساختار پرده
  ساده
 • سایر توضیحات
  – دوخته شده و آماده
 • – چاپ با کیفیت
 • – صد درصد قابل شستشو
 • – پانج پلاستیکی
 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض ۱۴۰ و ارتفاع ۲۸۰ سانتی متر)

 

پرده مدل pb105 سایز ۲۸۰×۱۴۰سانتیمتر
پرده مدل pb105 سایز 280×140سانتیمتر

مشخصات

 • ابعاد
  ۲۸۰×۱۴۰ سانتی‌متر
 • ابعاد بسته‌بندی
  ۴۰×۵۰×۴ سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی
  ۲۵۰ گرم
 • تعدادتکه
  ۱ عدد
 • جنس پرده
  تور
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت نظافت آسان
 • ساختار پرده
  ساده
 • سایر توضیحات
  دوخته شده بصورت پانچ در بسته بندی کاور به نسبت سایز پنجره تعداد مناسب تهیه گردد
والان پرده باربد کد B01 سایز ۳۳۰ × ۶۵ سانتی متر
والان پرده باربد کد B01 سایز 330 × 65 سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد
  ۳۳۰×۶۵ سانتی‌متر
 • ابعاد بسته‌بندی
  ۳۶×۱۵×۴۵ سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی
  ۲۴۰۰ گرم
 • تعدادتکه
  ۲ عدد
 • جنس پرده
  شانل
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت نظافت آسان
 • ساختار پرده
  ساده
 • سایر توضیحات
  فقط شامل والان های پرده
 • بدون قاب پرده و آویز و حریر داخل عکس
 • فقط شامل یک جفت والان پرده چپ و راست پنجره است
پرده طرح پاپیون کد ۲۰۰ سایز ۳۰۰×۳۰۰ سانتی متر
پرده طرح پاپیون کد 200 سایز 300x300 سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد
  ۳۰۰×۰٫۱×۳۰۰ سانتی‌متر
 • ابعاد بسته‌بندی
  ۳۰x40x10 سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی
  ۲۰۰۰ گرم
 • تعدادتکه
  ۲ عدد
 • جنس پرده
  هازان
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت نظافت آسان
 • ساختار پرده
  ساده
 • سایر توضیحات
  شستشو آسان و ضد چروک
 • پانچ و دوخته شده آماده نصب
 • کیفیت چاپ و دوام رنگ بالا
 • تضمين در برابر انواع مواد شوينده آنزيم دار
 • نصب راحت و آسان بدون نياز به گيره و لوازمات جانبي

مشاهده قیمت و خرید

پرده كاتيا مدل Cc-523 سایز ۱۵۰×۳۰۰ سانتی متر

پرده كاتيا مدل Cc-523 سایز 150×300 سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد
  ۱۵۰×۰٫۱×۳۰۰ سانتی‌متر
 • ابعاد بسته‌بندی
  ۳۰×۴۰ سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی
  ۲۰۰۰ گرم
 • تعدادتکه
  ۲ عدد
 • جنس پرده
  ماهوت
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت نظافت آسان
 • ساختار پرده
  ساده
 • سایر توضیحات
  شستشو آسان
 • ضد چروك
 • لطيف و براق
 • لخت و سبك
 • پانچ و دوخته شده آماده نصب
 • کیفیت چاپ و دوام رنگ بالا
 • تضمين در برابر انواع مواد شوينده آنزيم دار
 • نصب راحت و آسان بدون نياز به گيره و لوازمات جانبي

مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۱

مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۱

پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰

انواع مدل پرده پذیرایی جدید ژورنالی، پرده های شیک برای پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخانه، پرده های حریر و گیپور و … را در ایران بانو برای شما عزیزان تهیه کرده ایم تا ایده بگیرید و نمای خانه خودتان را با نصب پرده های شیک، جذاب و دلنشین کنید.

مدل پردهای ساده حریر

مدل پرده های جدید

در انتخاب پرده حتما متناسب با رنگ مبلمان انتخاب کنید تا زیبایی بیشتری داشته باشند

مدل پرده های پذیرایی

عکس پرده های جدید

مدل کتیبه سلطنتی

کل خونه رو هم که بچینید و دیزاین کنید فقط وقتی که پرده رو میزنید تازه متوجه میشید که چقدر خونه زیبا شده

واسه پرده سعی کنید همیشه خوب هزینه کنید چون هر ۵ یا ۶ سال یکبر یا حتی دیر تر عوض میکنید و تاثیر خیلی زیادی در دکوراسیون خونه داره اونو متناسب با رنگ مبل هاتون انتخاب کنید تا زیبایی بیشتری داشته باشه

پردهای جدید پذیرایی

مدل پردهای یک طرفه

مدل والان برای پنجره کوچک

مدل والان مخمل

مدل والان یک طرفه

مدل پردهای جدید اتاق خواب

مدلهای پردهای جدید

مدل پردهای ساده پذیرایی

مدل پردهای ساده حریر

جدیدترین مدل پرده پذیرایی

مدل پردهای گیپور

مدل پردهای جدید اتاق خواب

مدل والون یک طرفه

مدل والان یک طرفه

مدل پردهای جدید اتاق خواب

مدل پردهای گیپور

جنس پرده پذیرایی ساده

مدلهای جدید پردهای سلطنتی

عکس مدل پردهای جدید پذیرایی

مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۱

همان طور که گفتیم در این مطلب مدلهای جدید پرده پذیرایی ۲۰۲۱ – ۱۴۰۰ برای دکوراسیون داخلی منزل را برایتان آماده کردیم. نصب پرده مناسب در سالن پذیرایی و هماهنگی و ست بودن رنگ آن با دیگر وسایل می تواند زیبایی ظاهری بسیار بیشتری به منزل ببخشد. از شما دعوت می کنیم تا در ادامه این مدلهای فوق العاده شیک و زیبا را مشاهده نمایید.

پرده مدل جدید سبز رنگ بسیار زیبا برای خانه های با پذیرایی بزرگ

پرده مدل جدید سبز رنگ بسیار زیبا برای خانه های با پذیرایی بزرگ

پرده فانتزی ۲۰۲۱ بسیار شیک برای مشکل پسندان

پرده فانتزی ۲۰۲۱ بسیار شیک برای مشکل پسندان

مدل پردهای جدید پذیرایی ساده

مدل پردهای جدید پذیرایی ساده

پرده بسیار شیک ترکیه ای 2021 مخصوص سالن خانه

پرده بسیار شیک ترکیه ای ۲۰۲۱ مخصوص سالن خانه

پرده بسیار شیک ۱۴۰۰

پرده بسیار شیک ۱۴۰۰ برای پذیرایی منزل

پرده جدید از جنس مخمل و توری

پرده مدل جدید از جنس مخمل و توری

مدل پرده سلطنتی ۲۰۲۱ برای سالنهای پذیرائی بزرگ

مدل پرده سلطنتی ۲۰۲۱ برای سالنهای پذیرائی بزرگ

پرده پذیرایی طلایی رنگ لاکچری برای مشکل پسندان

پرده پذیرایی طلایی رنگ لاکچری برای مشکل پسندان

پرده والان دار برای پذیراییهای شلوغ

مدل پرده والان دار ۲۰۲۱ برای پذیراییهای شلوغ

شیکترین مدلهای پرده اروپایی ۲۰۲۱ برای پذیرایی

شیکترین مدلهای پرده اروپایی ۲۰۲۱ برای پذیرایی

جدیدترین مدل پردهای بسیار زیبای مخصوص سالن منازل

جدیدترین مدل پردهای بسیار زیبای مخصوص سالن منازل

پرده سالن با پارچه مخمل برای خوش سلیقه ها

پرده مدل ۲۰۲۱ پذیرایی با پارچه مخمل برای خوش سلیقه ها

پرده بسیار شکیل و ضخیم گلدار 2021 برای زیباتر کردن دکوراسیون داخلی منزل

پرده بسیار شکیل و ضخیم گلدار ۲۰۲۱ برای زیباتر کردن دکوراسیون داخلی منزل

پرده جدید سال ۱۴۰۰ برای ست کردن تم بنفش

پرده مدل جدید سال ۱۴۰۰ برای ست کردن تم بنفش

مدلهای پرده پذیرایی رنگ روشن لاکچری امسال

مدلهای پرده پذیرایی رنگ روشن لاکچری امسال

  ۲۴ مدل جاکفشی جدید ۲۰۲۰ – ۹۹ مدرن و شیک برای فضاهای آپارتمانی

مدلهای اینستاگرامی

مدل پرده ساتن دالبوردار بسیار زیبای ۲۰۲۱ برای سالن خانه

مدل پرده ساتن دالبوردار بسیار زیبای ۲۰۲۱ برای سالن خانه

پردهای کلاسیک ۲۰۲۱ منزل برای قسمت پذیرایی

پردهای کلاسیک ۲۰۲۱ منزل برای قسمت پذیرایی

ست مدل پرده رنگ سال ۲۰۲۱ آبی کلاسیک همراه با مبمان هم توناژ با آن

ست مدل پرده رنگ سال ۲۰۲۱ آبی کلاسیک همراه با مبمان هم توناژ با آن

پرده برای پنجره کوچک سالن

مدل پرده ۲۰۲۱ برای پنجره کوچک سالن پذیرایی

پرده پذیرایی شیک با مدل والان جدید

پرده پذیرایی شیک با مدل والان جدید

پرده اسپرت مدل ۲۰۲۱ برای خانه های با وسایل فانتزی

پرده اسپرت مدل ۲۰۲۱ برای خانه های با وسایل فانتزی

جدیدترین پرده پذیرایی سال با طراحی مدرن

جدیدترین پرده پذیرایی سال با طراحی مدرن

پرده سالن بزرگ بسیار شیک 2021

پرده سالن بزرگ بسیار شیک ۲۰۲۱

مدلهای جدید پرده پذیرایی در اینستاگرام

مدلهای جدید پرده پذیرایی در اینستاگرام

انواع مدل پرده ۱۴۰۰ مخصوص پذیرایی با رنگ بندی های متنوع

انواع مدل پرده ۱۴۰۰ مخصوص پذیرایی با رنگ بندی های متنوع

مدلهای جدید پرده ایرانی برای سالن های بزرگ و کوچک

مدلهای جدید پرده ایرانی برای سالن های بزرگ و کوچک

مدل پرده دیواری پذیرائی بسیار زیبای ۲۰۲۱

مدل پرده دیواری پذیرائی بسیار زیبای ۲۰۲۱

مدل نیم پرده ترک جدید برای جلوه زیباتر سالن منزل

مدل نیم پرده ترک جدید برای جلوه زیباتر سالن منزل

جدیدترین مدلهای پرده پذیرایی مجلسی بی نهایت شیک

جدیدترین مدل های پرده پذیرایی مجلسی ۲۰۲۱ بی نهایت شیک

پردهای مد سال ۲۰۲۱ از جنس کتان و گیپور

پردهای مد سال ۲۰۲۱ از جنس کتان و گیپور

مدل پرده لاکچری پذیرایی ۲۰۲۱ سبز و سفید رنگ

مدل پرده لاکچری پذیرایی ۲۰۲۱ سبز و سفید رنگ

پرده های دکوراتیو فوق العاده شیک 2021 برای سالن

مدل پرده های پذیرایی دکوراتیو فوق العاده شیک ۲۰۲۱ برای سالن

————–.

پردهای جدید برای سالن پذیرایی مد سال ۲۰۲۱ در رنگ های متنوع و لاکچری وارد بازار شده است که در این مقاله منتخبی از بهترین مدل های پرده جدید پذیرایی ۲۰۲۱ را در تصاویر مشاهده خواهید کرد.

اگر می خواهید دکوراسیون هال و پذیرایی خانه تان را طبق اصول و مطابق با مد روز طراحی کنید، باید در انتخاب پرده دقت زیادی داشته باشید؛ و در میان انواع مدل های جدید پرده سالن پذیرایی که در سال جدید میلادی مد شده اند، بهترین را انتخاب و خریداری کنید.

 

مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱

انتخاب پرده مناسب برای سالن پذیرایی نیازمند رعایت برخی اصول است که همیشه برای داشتن بهترین انتخاب باید عکس انواع پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱ رو ببینید و بدانید که به شخصه برای فضایی که در اون زندگی می‌کنید چه علایق و روحیاتی دارید و حتما سلیقه همسرتان را هم جویا شوید.

در این بخش شما شاهد مجموعه ای متفاوت و منحصر به فرد از انواع مدل پرده جدید برای سالن پذیرایی تان خواهید بود و فراموش نکنید که برای خرید پارچه پرده ای باید ابتدا طرح و مدل مورد نظرتان را مشخص کنید و سپس راهی بازار پرده فروشان شهر محل سکونت تان شوید.

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پرده پذیرایی مخمل شانل

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

جدیدترین مدل پرده برای سالن پذیرایی قیمت مناسب

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

پردهای پذیرایی شانل ترک در رنگ های متنوع

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پرده پذیرایی حریر دورنگ ترک و ایرانی

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پرده حریر ساده ترک با عرض ۱.۵ و عرض ۳

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

پردهای مخمل کالیفرنیا برای سالن پذیرایی عرض ۳ متر

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل های پرده پذیرایی جدید و شیک ۲۰۲۱

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

جدیدترین مدل پردهای طرحدار مناسب برای اتاق پذیرایی

 

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای ساده و ارزان برای هال و پذیرایی

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

زیباترین پردهای جدید پذیرایی فانتزی ۲۰۲۱

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

جدیدترین پردهای پذیرایی برای اتاق نشیمن

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

بهترین مدل والان برای پنجره های کوچک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱ ساده

 

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پرده حریر با والان مخمل

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

بهترین مدل پرده برای پنجره های کم عرض با ارتفاع زیاد

مدل پردهای جدید پذیرایی ساده ۲۰۲۱

 

بیشتر پردهای ساده برای سالن پذیرایی در بازار سه یا دو متر عرض دارند . پارچه های ساده و شیک با عرض سه متر ، معمولا عرض شان به قد پرده می افتد. اگر در منزل خود از مبلمان سلطنتی با پایه ها و دسته های منبت کاری شده استفاده می کنید باید از پرده های شیک سلطنتی در سالن پذیرایی تان استفاده کنید و به سراغ پردهای پذیرایی ساده که در سال ۲۰۲۱ مد شده اند نباشید.

 

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای والان دار جدید ۲۰۲۱

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پرده والان دوزی شده برای اتاق پذیرایی

مدل پردهای جدید پذیرایی شیک ۲۰۲۱

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای جدید پذیرایی فیروزه ای

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای مدرن و شیک ۲۰۲۱ با پارچه پرده ای ترک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پرده گیپور برای آپارتمان های کوچک

عکس مدل پردهای جدید پذیرایی

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل والان مخمل برای پنجره های عریض

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

بهترین انتخاب پرده برای سالن پذیرایی

تصاویر پردهای زیبا و مدرن برای سالن پذیرایی از بهترین ژورنال های ترک و ایرانی در این پست تهیه و گردآوری شده است. باید پارچه ای رو انتخاب کنید که با سبک پذیرایی خانه هماهنگ باشد و از لحاظ رنگ ، بافت و طرح متناسب با سایر اجزای منزل باشد.

اگر تمایل به استفاده از پرده والان دار برای اتاق پذیرایی تان دارید ترجیحا یکی از پارچه ها را ساده و بدون طرح انتخاب کنید تا فضای پذیرایی و سالن نشیمن مهمانان خیلی شلوغ به چشم نیاید.

مدل والان پرده حتما باید با طراحی دکوراسیون خانه هماهنگ باشد. پردهای والان دار یکی از انواع مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱ هستند. والان پرده، بخش مهمی است که میان پرده‌ خانه و سایر اجزا هماهنگی ایجاد می‌کند.

ممکن است والان پرده با متریال های متنوعی تولید شود، از جمله: حریر، گیپور، ساتن، مخمل و دانتل. معمولا والان را برای فضای هال و پذیرایی خانه هایی انتخاب می‌کنند که پنجره های بزرگتری دارند تا نمای شیک تری به خانه بدهد.

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

جدیدترین مدل های پرده شیک و مدرن دوخته شده برای اتاق مهمان

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

جدیدترین رنگ بندی پارچه پرده ای برای پذیرایی

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

جدیدترین پارچه مخمل دو رنگ برای والان پردهای هال و پذیرایی

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای زیبا با والان دوطرفه

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای جدید پذیرایی کلاسیک ۲۰۲۱

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

پرده سلطنتی یا کلاسیک ۲۰۲۱ نمایی مجلل و لوکس به خانه شما ‌می‌دهد. در این نوع پرده ها از پارچه‌های مدرن و لاکچری استفاده می‌شود و یراق آلات بیشتری دارند. حتما در هنگام خرید به تناسب رنگ پردهای کلاسیک با دکوراسیون خانه توجه کنید.

بهتر است رنگ پرده اتاق پذیرایی تیره تر از رنگ دکوراسیون خانه باشد. می‌توانید برای انتخاب رنگ پرده به رنگ فرش‌ها و مبلمان خود توجه کنید تا نظم فضای خانه را بیشتر کنید. رنگ شاخص و پررنگ برای پرده، آن را به یک نقطه کانونی در خانه‌ شما تبدیل می‌کند.

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای والان دار با رنگ بندی جدید ۲۰۲۱

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

جدیدترین مدل پردهای ساده حریر ۲۰۲۱

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱ اینستاگرام

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

70 مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 ساده و مدرن و شیک

عکس مدل پردهای جدید پذیرایی پانچ

————–.

مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰ یک طرفه
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
قیمت مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
پردهای ساده و شیک پذیرایی
حریر مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
رنگ پردهای جدید
دکوراسیون مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
قاب پردهای جدید پذیرایی
پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
مدل پردهای جدید اتاق خواب ۲۰۲۰
مدل پردهای پانچ جدید پذیرایی ۲۰۲۰
شیک مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
پردهای جدید
پردهای شیک پذیرایی
عکس مدل پردهای جدید پذیرایی پانچ
آخرین مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
مدل جدید پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
مدل پرده ساده پذیرایی
پرده شیک برای پذیرایی
مدلهای جدید پردهای سلطنتی ۲۰۲۰
مدل پردهای جدید پذیرایی
مدل پردهای جدید پذیرایی ساده
پردهای ساده و شیک پذیرایی جدید ۲۰۲۱
شیک حریر مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
عکس مدل پردهای جدید پذیرایی
طرح پردهای جدید پذیرایی
پردهای
مدل پردهای جدید
پرده جدید
قیمت مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱
والان مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
سلطنتی مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
مدل پرده جدید
پردهای مدل جدید
مدل پرده ۲۰۲۰
جدیدترین پردهای پذیرایی ۲۰۲۰
مدل جدید پردهای ساده و شیک پذیرایی
انواع پردهای جدید پذیرایی
پردهای ساده و شیک پذیرایی جدید
پردهای مدل جدید پذیرایی
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰ ساده و جدید و شیک
پردهای پذیرایی
مدل جدید پردهای پذیرایی
مدل پردهای جدید اتاق پذیرایی
مدل پردهای جدید اتاق خواب ۲۰۲۰
پرده ۲۰۲۰
پرده پذیرایی جدید
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱
مدل پردهای حریر جدید پذیرایی ۲۰۲۰
پرده مدل جدید
مدل پردهای جدید پذیرایی مخمل
انواع پردهای جدید پذیرایی ساده
مدل پردهای جدید ساده
عکس پردهای جدید پذیرایی
مدل پردهای ساده
جديدترين مدل پردهای ساده و شیک پذیرایی
پردهای جدید پذیرایی
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱ اینستاگرام
کتیبه جدید ۲۰۲۰
جدیدترین مدل پردهای پذیرایی
طرح پردهای جدید
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰ قیمت
پردهای ساده و شیک
مدل پردهای ساده حریر
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۱۸
مدل پردهای سلطنتی جدید پذیرایی ۲۰۲۰
پارچه پردهای جدید
پرده جدید پذیرایی
مدل پرده جدید پذیرایی
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰ اینستاگرام
مدل پرده
پردهای ساده و شیک پذیرایی یک طرفه
حریر مدل پردهای جدید آشپزخانه ۲۰۲۰
قیمت پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
مدل جدید پرده
انواع مدل پردهای جدید پذیرایی ساده
مدلهای پردهای جدید پذیرایی
مدل جدید پرده پذیرایی
مدل پردهای جدید پذیرایی ساده حریر
پرده های جدید پذیرایی
مدل پرده های جدید
جدیدترین پردهای پذیرایی
پرده های جدید
مدل پردهای جدید آشپزخانه ۲۰۲۰
پرده پانچی مدرن
مدل های پرده
حریر مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰ یک طرفه
مدل پردهای جدید پذیرایی ساده حریر۲۰۲۱
حریر مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰ ساده و جدید و شیک
مدل پارچه پردهای جدید
پارچه پرده ای جدید
جدید ترین مدل پرده
بهترین مدل پردهای جدید
جدیدترین مدل پردهای گیپور
مدل والان پانچ یک طرفه
پرده پانچی پذیرایی
انواع پردهای جدید
مدل پردهای جدید اتاق خواب ۲۰۲۱
پردهای ساده و شیک اتاق خواب دخترانه
مدل پردهای ساده پذیرایی
مدل پرده جدید پزیرایی
مدل پرده‌جدید
انواع مدل پردهای جدید پذیرایی
پردهای جدید پذیرایی ایرانی
عکس مدل پردهای جدید پذیرایی ساده
مدل پرده پذیرایی جدید
مدل پردهای لاکچری
آتاق خواب مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
مدل والان جدید پذیرایی
جدیدترین مدل والان پذیرایی
مدلهای جدید پردهای پذیرایی
مدلهای پردهای جدید
پردهای مدل جدید ایرانی
مدل جدیدپرده پذیرایی
پردهای شیک پذیرایی جدید
جدیدترین مدل پرده پذیرایی
پردهای ساده
پرده جدید امسال
جدیدترین پارچه پردهای پذیرایی
پرده های مدل جدید
مدل های پردهای جدید
مدل پرده ساده برای پذیرایی
مدل والان مخمل جدید
مدل پردهای جدید اتاق خواب ۲۰۲۰ دخترانه
مدل والان جدید
مدل پرده پذیرایی
مدل پردهای جدید آشپزخانه ۲۰۲۱
پردهای فانتزی
مدل پردهای جدید اتاق خواب
مدل والان یک طرفه
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۱۹
مدل پرده جدید برای پذیرایی
مدل پردهای تور جدید پذیرایی ۲۰۲۰
پرده جدید برای پذیرایی
پرده شیک
مدل های پردهای پذیرایی جدید
مدلهای جدید پرده پذیرایی
پرده ساده برای پذیرایی
پردهای پذیرایی جدید
جدیدترین مدل پرده سالن
مدل جدیدترین پردها پذیرایی
مدل های جدید پردهای پذیرایی
مدل پرده برای سالن
مدل پرده مخمل جدید
مدل پرده پذیرایی ساده
مودل پرده جدید
پرده جدید پزیرایی
پرده پذیرایی ساده
پردهای مدل جدید ساده
آتاق خواب حریر مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۰
آخرین مدل پردهای جدید پذیرایی
جدیدترین پارچه پرده
مدل پرده برای پذیرایی
مدل پرده پذیرای
مدلهای پردهای پذیرایی
پرده ساده و شیک پذیرایی
انواع مدل پردهای جدید
جدیدترین مدل پردهای مدرن
زیباترین مدل پردهای جدید پذیرایی
عکس پردهای حریر
مدل والان توری جدید
مدل پرده حریر برای پذیرایی
مدل پرده پذیرائی
مدل پردهای
والان پانچی
ّّپرده پذیرایی مدل پردهای ساده حریر
پرده ساده
پرده مدل دار
شیک ترین پردهای جدید
طرح پرده پذیرایی
عکس مدل پردهای جدید پذیرایی سلطنتی
عکس پردهای ساده و شیک
مدل های پردهای پذیرایی
مدل پرده حریر جدید
مدل پرده ۲۰۲۲
پرده حدید
پرده ساده پذیرایی
مدل های جدید پرده
پانچ پذیرایی مدل پردهای جدید
پرده سالن جدید
مدل جدیدپرده
شیک مدل پردهای جدید آشپزخانه ۲۰۲۰
مدل پرده پذیرایی ۲۰۲۲
پرده جدید ۲۰۲۲
جدیدترین والان پذیرایی
مدل پرده اسپرت
شیک مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۲۱
مدل های پرده جدید
پرده لاکچری
جدید ترین پردهای ۲۰۲۱
خرید پردهای جدید پذیرایی
مدل پردهای ساده حریر دورنگ
دیزاین پردهای جدید
مدل پردهای جدید اتاق خواب ۲۰۲۱
مدلهای جدید پردهای سلطنتی
مدل پردهای گیپور
مدل والان برای پنجره کوچک
مدل پردهای فانتزی
انواع مدل پردهای جدید آشپزخانه
مدل پردهای ساده حریر آشپزخانه
انواع مدل پردهای جدید اتاق خواب
پرده سلطنتی شیک
پرده پذیرایی شیک
مدل پردهای ساده توری
مدل والان ساده
مدل پردهای فانتزی اتاق خواب
مبل سلطنتی جدید ۲۰۲۰
جدیدترین مدل کتیبه پذیرایی
پرده برای پنجره کوچک
مدل پردهای جدید پذیرایی ۲۰۱۹ ساده و جدید و شیک
پرده های ساده و شیک
پرده پذیرایی
پرده والن دار
پردهای ساده و شیک اتاق خواب کودک

خرید و فروش ارز دیجیتال

حتما ببینید

مدل باربیکیو دیواری

باربیکیو دیواری [۳۰۰+ مدل کاربردی و شیک]

باربیکیو یکی از بهترین روش ها برای تهیه و تهیه غذا روی گریل است و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.